Sealift FEB ivaretar nye IMO regler for passasjer- og lasteskip

Sealift FEB ivaretar nye IMO regler

01.01 2020 vil det komme en endring i IMOs regler for hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip. Dette betyr at alle fartøy som bygges etter HSC 2000 koden etter 01.01.2020 vil bli berørt av de nye reglene. Dette medfører at fartøyene trenger et redningssystem som tillater dem å hente opp en hjelpeløs person fra vannet i horisontal til nær horisontal posisjon.

I den nye regelendringen står det som følger i «Resolusjon MSC.424(98) i fra rapport MSC 98 23 Add1», kapittel 8 avsnitt 8.10.1.6.1, 8.10.1.6.2, og 8.10.1.6.3:

Utdrag fra Resolusjon MSC.424(98) i fra rapportMSC 98 23 Add1:

“AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGH-SPEED CRAFT, 2000 (2000 HSC CODE)

Chapter 8
Life-saving appliances and arrangements

Survival craft and rescue boats

Paragraph 8.10.1.6 is replaced with the following:

.6 craft of less than 30 m in length may be exempted from carrying a rescue boat, provided the craft meets all of the following requirements:

  1. .6.1  the craft is arranged to allow a helpless person to be recovered from the water in a horizontal or near-horizontal body position;
  2. .6.2  recovery of the helpless person can be observed from the navigating bridge; and
  3. .6.3  the craft is sufficiently maneuverable to close in and recover persons in the worst intended conditions."

Sammen med Norled As, Rødne As og Innovasjon Norge har vi laget et system nettopp til dette formålet. Sealift For Ekspress Båter (FEB) oppfyller de nye IMO-reglene i Resolusjon MSC.424(98) som gjelder fra 01.01.20.

Som en del av «Sealift Metoden» vil Sealift FEB være et redningssystem for passasjerbåter, katamaraner og vindmøllefartøy. Systemet vil kunne hente ut en person i en horisontal posisjon fra sjø til dekk, på en trygg og skånsom måte uten risiko for redningspersonell.

Sealift FEB collage.png

Siden systemet er utformet og laget spesielt for disse typer fartøy, er det tatt hensyn til vekt og lagring av systemet. Redningssystemet er enkelt å bruke og kan opereres enten fra bro via styrepanel eller lokalt ved systemets plassering ombord. Det er tatt spesielt hensyn til at én person kan operere systemet, da man ofte har en lav bemanning ombord på slike fartøy. Systemet kan ettermonteres på ethvert fartøy, også fartøy med mindre dekksplass, og man trenger ikke nye fartøy for å installere systemet.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at de nye reglene vil bli implementert i forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip, som vil tre i kraft 01.01.2020.

Kilder:

Sjøfartsdirektoratet,

MSC 98/23/Add.1 - REPORT OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON ITS NINETY-EIGHTH SESSION - ANNEX 6 RESOLUTION MSC.424(98)

Lovdata - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-01-05-6

Our Products