Et enkelt og effektivt redningssystem

for FRC/FRDC og mindre redningsfartøy

Sealift FRC/FRDC

Sealift FRC er et enkelt og effektivt redningssystem som er elektrohydraulisk styrt med en joystick. Sealift FRC består av en enmanns kurv som er festet til en arm, som strekker seg ned i sjøen og under den forulykkede personen. Kurven blir deretter løftet opp og svingt inn over dekk i båten, hvor personen kan forbli i kurven og hvile mens han/hun blir transportert til hospitalet.
BRUKERVENNLIG

BRUKERVENNLIG

Systemet krever bare to personer for å utføre en redningsoperasjon. En person til å manøvrere båten, en annen for å guide den forulykkede personen inn i kurven. Redningspersonalet trenger ikke å bruke muskelkraft til å utføre løftedelen av redningsoperasjonen, ettersom systemet gjør det for dem. Dette vil gi redningsbesetning en stor fordel, da man ikke setter sin egen sikkerhet i fare, og man får mindre arbeidsbelastning på kroppen. Systemet er enkelt å bruke og har en innebygd stoppfunksjon for å gjøre det lettere for mannskapet å manøvrere.
UNIKT DESIGN

Med sitt unike design vil personer som er reddet forbli stabilt i kurven som virker sjokkabsorberende under transport til hospitalet. Ettersom kurven kan kobles fra systemet og brukes som en båre, vil redningsbesetningen kunne transportere den forulykkede i kurven helt i fra ulykkessted til hospital uten å måtte flytte unødvendig på den forulykkede.

UNIKT DESIGNFORDELER

FORDELER

  • Hydraulisk redningssystem med hurtigkoblinger for lagring
  • Systemet styres enkelt av joysticken på båtens kontrollpanel
  • Kan utformes og ettermonteres på ethvert redningsfartøy
  • Krever bare to personer for å utføre en effektiv redningsoperasjon
  • Lett, enkel og trygg redning for både redningsmannskap og forulykket person
  • Den forulykkede forblir stabil og horisontal i kurven, selv i høy transporthastighet og grov sjø

Galleri