Hent opp dykkere fra sjøen i nødstilfeller

Sealift Quaylift

Sealift QuayLift er et system som vil hjelpe til med å hente opp dykkere og andre personer fra sjø til kai i nødstilfeller. Systemet har en kapasitet på 300 kilo og kan løfte en fullt utstyrt dykker. Sammen med Dykkarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet har systemet blitt utviklet og tilpasset til en dykkeres behov dersom det oppstår en nødsituasjon.
BRUKERVENNLIG

BRUKERVENNLIG

Systemet består av en kurv som er montert på en bjelke. Kurven senkes ned i sjøen hvor dykkeren plasseres i kurven og forsiktig løftes opp og svinges innover kaien, noe som sikrer en god og effektiv uthenting av den forulykkede.

Galleri