Sikker redning til sjøs, i alle værforhold

Sealift Rescue

Sealift Rescue-systemet løser utfordringene for sikker redning til sjøs, i alle værforhold. Systemet sikrer en skånsom, sikker og effektiv redningsoperasjon uten å sette eget mannskap i fare.
OPERASJONELL BESKRIVELSE

OPERASJONELL BESKRIVELSE

Sealift Rescue består av en kurv som er festet til en arm som svinges ut over skutesiden og ned i sjøen. Så snart objektet/personen er i kurven, løftes kurven opp og svinges inn over dekk. Sealift Rescue operes av én mann fra et trygt sted om bord, slik at redningsmannkapet ikke er i fare under redningsnoperasjonen.
LAGRING / TILPASNING

Sealift Rescue kan tilpasses for det enkelte fartøy med hensyn til størrelse, fribord, rullefrekvens, lagringplass, løftekapasitet etc. Sealift Rescue kan tilpasses for lagring på ethvert fartøy på en slik måte at den ikke opptar noe annen nyttig plass.

LAGRING / TILPASNINGUTVIKLING

UTVIKLING

Sealift Rescue er utviklet i nært samarbeid med Det Norske Veritas (DNV-GL) og Sjøfartsdirektoratet. Fullskala-test på hav har blitt fullført, og de analyserte dataene har blitt brukt til å forbedre Sealift Rescue systemet.
REGELVERK

Sealift Rescue ihensyntar kriteriene i flere forskrifter, for eksempel:

 • §17.2, §17.4 og §24 i Sjøfartsdirektoratet sine forskrifter for standby fartøy
 • §77c i PTILs aktivitetsforskrifter
 • §41 i PTIL-anleggets forskrifter
 • 5.2.3 i ERRV Survey Guidelines
REGELVERKFORDELER

FORDELER

 • Gjør redningsoperasjoner på havet skånsomt og sikkert i alle vær - og klimatiskeforhold.
 • Sealift Rescue opereres av en mann fra et sikkert sted ombord.
 • Høy redningseffektivitet, dokumentert 10 mHs.
 • Kan brukes til å redde opp personer, redningsflåter, slitnede slepetau og andre gjenstander fra havet.
 • Sealift Rescue er i stand til å redde et betydelig antall personer fra vannet samtidig, på en skånsom og sikker måte.
 • Systemet er enkelt, pålitelig og krever lite vedlikehold.
 • Forulykket person kan forbli i en horisontal posisjon gjennom hele redningsoperasjonen, noe som er spesielt viktig hvis vedkommende lider av hypotermi.

Galleri