Sealift FRC/FRDC – den sikre løsningen ved sjøredning

Sjøredning gjort enkelt

Sealift FRC/FRDC er et system som gjør det enklere for redningsmannskapet å være effektiv og skånsom ved sjøredning.

Når en ulykke inntreffer og man må redde mennesker som både kan være skadet og hjelpeløse i fra sjøen vil Sealift FRC/FRDC systemet være førstevalget ved sjøredning.

Ved hjelp av den elektrohydrauliske kurven vil personen skånsomt og horisontalt løftes ut av sjøen. Dette vil være viktig om personen er kraftig nedkjølt. Når den forulykkede personen er hentet ut av sjøen kan man transportere vedkommende i høy hastighet til kyndig personell.

Et enkelt og effektivt system for redningspersonell, et livsviktig system for den forulykkede.

Our Products